{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Het Project

Ontwikkeling en besluitvorming

Diverse ontwerpen en studies liggen aan de basis van de ontwikkeling van het Rentel offshore windpark. Op basis van deze documenten worden de nodige vergunningen aangevraagd, financiële beslissingen genomen en afspraken gemaakt met de betrokken stakeholders om de bouw van het windpark mogelijk maken. 


Constructie en installatie

Samen met onderaannemers en toeleveranciers start Rentel met de constructie van de verschillende onderdelen van het windpark: funderingen, windturbines, offshore transformatorplatform en onderzeese hoogspanningskabels. Deze onderdelen worden rechtstreeks vanuit de productiesites of via de ‘pre-assemblagehaven’ in Oostende naar het concessiegebied getransporteerd en geïnstalleerd op zee.  

 

Operationeel en onderhoud

Het Rentel windpark zal minimum 20 jaar stroom leveren aan het nationale elektriciteitsnet. In deze periode worden de verschillende elementen gemonitord, onderhouden en geoptimaliseerd. Dit is nodig om efficiëntie van het Rentel windpark en de bevoorrading van de nationale elektriciteitsnet optimaal te houden.

placeholder